موضوعات = معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی
جهانی‌شدن و پیامدهای آن بر دولت

دوره 2، پاییز، آبان 1397، صفحه 175-196

هیبت الله نژندی منش؛ وحید بذّار


مسئولیت متصدیان حمل‌ و نقل هوایی در نظام حقوق بین‌الملل

دوره 2، تابستان، مهر 1397، صفحه 31-53

Mehrdad Mohammadi؛ مهریار داشاب؛ وحیده نجفی


جایگاه اخلاق در حقوق بین‌الملل

دوره 2، بهار، خرداد 1397، صفحه 259-284

وحید بَذّار