اهداف و چشم انداز

 

هدف عمده نشریه تحقیقات حقوقی معاهده فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حقوق معاهدات بین المللی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه ی حقوق معاهدات بین المللی را به چاپ می رساند. برخی از زمینه های مقالات قابل ارائه به این نشریه عبارتند از:

 

 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق جزا
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق خصوصی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق عمومی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق اسلامی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق مالکیت معنوی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق انرژی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق بین الملل
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق محیط زیست
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق هوایی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق بشر
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق بشر دوستانه
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق کار
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق دریاها
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر قوانین بین الملل
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر تعهدات بین المللی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر مطالعات تطبیقی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر کنترل سلاح و خلع سلاح
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر روابط بین الملل و حقوق دیپلماتیک و کنسولی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر تجارت بین الملل و بازرگانی بین المللی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر دریانوردی و کشتی رانی
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر حقوق شهروندی و مدیریت شهری
 • بررسی معاهدات بین المللی از منظر ...

 

 

به منظور دسترسی بهتر و سریع تر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاه اطلاعاتی مگ ایران( Magiran) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.