درباره نشریه

فصلنامه تحقیقات حقوقی معاهده، با رویکرد علمی پژوهشی فعالیت خود را در پاییز 1396 آغاز نمود.این فصلنامه در نظر دارد تا دستاوردهای علمی مکتوب در رشته حقوق را به نحو درخور و شایسته در اختیار علاقه مندان قرارداده و بدین وسیله به تولید و گسترش علم حقوق در ایران اسلامی کمک نماید.این فصلنامه در حال پیگیری جهت اخذ رتبه علمی -پژوهشی است.

 دسترسی آزاد

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

حق انتشار 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: CC BY-NC 4.0 می باشد.

 

هزینه انتشار

 

هزینه ارزیابی و انتشار مقالات در این نشریه رایگان می باشد.