مسئولیت متصدیان حمل‌ و نقل هوایی در نظام حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 No 35- Baharestan 19 street- JannatAbaad North Street- Tehran- Iran

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده

حدود و چارچوب مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی در قبال مسافران توسط «نظام ورشو » شامل کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹ و پروتکل‌های اصلاحی آن، در سفرهای هوایی بین‌المللی، تنظیم گردیده است. از مهم‌ترین اهداف کنوانسیون ورشو، یکپارچه‌سازی مقررات مربوط به حمل‌ونقل هوایی بود؛ لیکن باگذشت زمان، اصلاحات صورت گرفته در مقررات کنوانسیون موجود با توجه به تحولات صنعت هواپیمایی، موجبات تعارض در مقررات مربوط به حمل‌ونقل را فراهم آورده و نهایتاً منجر به ناکامی این سند بین‌المللی در دستیابی به هدف آن گردید. متعاقب تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته برای حل این مشکل، در سال ۱۹۹۹ کنوانسیون جدید مونترال باهدف به‌روز نمودن مقررات حمل‌ونقل هوایی به تصویب رسیده و موردپذیرش اکثریت کشورها قرار گرفت. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل در قبال مسافران در سیستم ورشو و کنوانسیون مونترال و تحولات صورت گرفته در رژیم مسئولیت مسافران از سال ۱۹۲۹ تاکنون است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Liability Of Air Carrier Managers In International Law

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Mohammadi 1
  • Mehryar Dashab 2
  • Vahideh Najafi 3
1 No 35- Baharestan 19 street- JannatAbaad North Street- Tehran- Iran
2 Allameh tabatabaei uiversity
3 Allameh tabatabai university
چکیده [English]

The framework of the airline's liability in international air travels is specified in the "Warsaw System", which includes the Warsaw convention 1929 and its amendments. One of the most important purposes of the Warsaw convention was the integration of the air transport provisions. But as time passed, regard to the developments of aviation industry, amendments of the convention caused a conflict of legal provisions and finally this issue led to the failure of this international instrument in achieving the aims of Warsaw convention 1929.
Consequently, international efforts to solve the problem of conflict, led to the adoption of the new Montreal convention called "Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999" which was accepted by the majority of states. The purpose of this study is to explore and compare the air carrier's liability system for passengers under the Warsaw and Montreal conventions and evaluate the initiatives of the new system with a view to its benefits for Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warsaw System
  • Montreal Convention
  • Liability
  • Air Carrier
فارسی
کتاب
1. جباری، منصور، حقوق بین‌الملل هوایی، تهران: انتشارات فروزش، ۱۳۸۹.
2. جباری، منصور، مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی و سیر تحول آن، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۲۶، ۱۳۸۸
3. جباری، منصور، عزیزی، ابراهیم، افزایش یا کاهش قراردادی مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی، حقوقی مفید ۱۳۸۵، ۲
4. دولیون، پابلومندس، ایسکنس، ورنر، کنـوانسیون مونتـرال: تجزیه‌وتحلیل بـرخی از جنبه‌های روزآمد و ادغام‌شده سیستم ورشو، ترجمه ماشاءالله بناء نیاسری، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ۳۱، ۱۳۸۳
قوانین و مقررات
5. قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۱۹۷۱ گواتمالا
6. قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب ۱۳۹۱
انگلیسی
7. Buff, Andrea L, Reforming the Liability Provisions of the Warsaw Convention: Does the IATA Inter-carrier Agreement Eliminate the Need to Amend the Convention?, Fordham International Law Journal 20,1996
8. Banino, Bartholomew J, Recent developments in air carrier liability under the Montreal convention, The Brief 38,2009
9. Bo, Jiang, International Air Carrier's Liability to passengers under the Warsaw Convention 1929 and the Montreal Convention 1999, Golden Gate University School of Law, 2006.
10. Jabbari, Mansour, shoarian, Ebrahim, legal aspects and advantage s for Iran to ratify the 1999 montreal convention with emphasis on Islamic law, Intl. J. Humanities 18, 2011
11. Larsen, Irene, Regime of Liability in Private International Air Law - with Focus on the Warsaw System and the Montreal Convention 1999, Student erafhandling 2, 2002
12. Paulsson, Karin, Passenger Liability, according to the Montreal Convention 1999, Faculty of law University of Lund, 2009
13. Serrao, Jacqueline, montreal convention of 1999:a well-worn Restructuring of liability and jurisdiction, McGill University Montreal, 2006
14. Wahlen, Thomas J,The New Warsaw Convention: The Montreal Convention, Air and space law 25,2000
15. WeiIgand, Torya, The Modernization of the Warsaw Convention and the New Liability Scheme for Claims Arising Out of International Flight, Massachusetts Law Review, 2000
منابع الکترونیک
16. Icao." Postal history international legal instruments before icao."available at:
http://www.icao.int/secretariat/postalhistory/international_legal_instruments_before_icao.htm
17. Icao." Guadalajara_EN.pdf."available at: http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Guadalajara_EN.pdfJacqueline Etil
18. Icao." Guadalajara_EN.pdf." available at: http://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/MP4_EN.pdf