احراز قاعده حقوق بین الملل عرفی خاص در قضیه رودخانه «سن خوان»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

رأی دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلاف کاستاریکا و نیکاراگویه راجع به کشتیرانی در رودخانه سان خوان و حقوق مربوط به آن، نخستین رأی دیوان به عنوان دادگاه جهانی در خصوص رودخانه های بین المللی به شمار می رود. دیوان در جریان رسیدگی به این اختلاف، برای شناسایی عرف، با نبود رویه ایجابی دولتی روبرو بود، با اقدامی مترقیانه، به نقش اشخاص خصوصی در شناسایی قاعده عرف بین المللی خاص استناد کرد. این در حالی است که، استناد به رفتار اشخاص خصوصی در به رسمیت شناختن عرف بین المللی به عنوان منبع اولیه و اصلی حقوق بین الملل عمومی بسیار بحث برانگیز و چالشی دانسته می شود. این رأی، بر ارزش عرف های خاص در حقوق بین الملل و امکان نقش آفرینی اشخاص خصوصی در آن تأکید می کند. دیوان بین المللی دادگستری طی رسیدگی به این اختلاف، بسیار مترقیانه عمل کرد و با رویکردی کارکردگرایانه به خوبی به توسعه تدریجی حقوق بین الملل و پویایی آن کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of a Rule of Particular International Custom in the San Juan River Case

نویسنده [English]

  • Mohamad Setayeshpur
Lecturer at university of Qom
چکیده [English]

International Court of Justice (hereinafter I C J) decision on " Dispute Regarding Navigational and Related Rights " ( Costa Rica v. Nicaragua ) has been considered as the first decision of the I C J as the world court. Although being controversial and debatable, in fronting lack of state practice, I C J dynamically invoked the role of individuals in order to identify a rule of special Customary International Law ( hereinafter C I L) as one of the most fundamental and primary sources of public international law enunciated in I C J statute. The decision in question reemphasized the salient role of aule of special C I L in international law and regarded the possible role of individuals on identifying this kind of legal rule. Applying functional approach very dynamically, I C J, as well as possible, has played a considerable role in promoting progressive development of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customary International Law
  • International Court of Justice
  • Navigable Rivers
  • Marine Transportation