حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل و عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

چکیده:
گفتمان مدرن حق مرگ- در معنای حق داشتن و نه حق بودن- ، و فارغ از محتوای اخلاقی‌اش، از مفهومی بیانگر خیر و شر به نهادی در برابر تکلیف بدل گشته ، و امروزه می‌بینیم که حق مرگ هم‌راستا با برخی حقوق و آزادی‌ها، و در تعارض با برخی دیگر قرار گرفته است. مخالفان این حق، بر قداست حیات، بی‌حد و مرز نبودن خودمختاری انسان، و امکان سوءاستفاده از این حق تأکید می‌کنند و حتی برخی تا آنجا پیش می‌روند که آن را قتل نفس می‌دانند، از سوی دیگر، موافقان بر اصل آزادی، کرامت انسانی، خودمختاری فرد و حق بر حریم خصوصی پای می‌فشارند.
نوشتار حاضر به بررسی اسناد بین‌المللی پرداخته است، تا مشخص شود حق مرگ در کدام یک از آن‌ها، اگرنه تصریحاً، اما در پرتو حقوق و آزادی‌های بنیادین دیگر به رسمیت شناخته شده است؛ و بر اساس این اسناد، و همچنین برخی آرا و تصمیمات محاکم بین‌المللی و منطقه‌ای، تعهدات دولت‌ها در خصوص شناسایی این حق به چه ترتیب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Right to Die in International Human Rights Documents

نویسندگان [English]

  • sarvenaz mostafizi 1
  • Mahdi Balavi 2
1 PhD student in public international law Farabi college of University of Tehran
2 Assistant prof in International Law and Public Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Abstract
The modern right to die discourse –in the sense of having right, and not necessarily being right- , regardless of its moral content, has nowadays been turned into a duty-based concept, instead of something related to good and evil, and accordingly it has been in conformity with some rights and freedoms mentioned in human rights instruments, and contrary with some others. The opponents, affirming the sanctity of life and limited autonomy and liberty of man, are worried about probable abuses of this right and some of them go even too much further than this and equalize it to homicide. On the other hand, the proponents emphasize on human liberty and moral agency, inherent dignity, and his right to decide for his own private life.
This article has surveyed international human rights instruments, to find even an implicit recognition of right to die in the light of other aforementioned rights, and to demonstrate what would be the obligations of states in order to recognize this right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Right to Die
  • Inherent Dignity
  • Right to Respect for Private and Family life
  • Right to non-discrimination
  • Prohibition of Torture and other Inhuman or Degrading Treatments