پیشگیری وضعی از جرم قاچاق اسلحه، نگاه تطبیقی به حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق-مونترال-مونترال-کانادا

چکیده

در دنیای امروز و با توجه به حجم بالای جرائم و در مواردی ناکارآمد بودن سیستم سزادهی جرائم و مجازات مجرمین، نیاز به سیستمی که زمینه‌های ارتکاب جرائم را از بین ببرد و وجود دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که این مهم را به عهده داشته باشند، بیش‌ازپیش احساس می‌شود. شناخت زمینه‌های اصلی ارتکاب جرائم و انگیزه‌های مختلف مجرمین و اتخاذ تدابیری که مجرم بالقوه را در مرحله قبل از وقوع جرم متوقف نموده و او را از عملی ساختن افکار مجرمانه خویش منصرف نماید، از رسالت‌های علم جرم‌شناسی است. پیشگیری از جرم همیشه مؤثرتر از اعمال کیفر بوده و هست؛ به‌علاوه این امر موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش تراکم کاری دادگاه‌ها شده و درنهایت سلامت جامعه نیز در معرض خطر کمتری قرار خواهد داشت. پژوهش حاضر به موضوع پیشگیری وضعی در یکی از جرائم مهم و خطیری که جوامع امروز با آن دست‌به‌گریبان هستند، پرداخته است. جرم قاچاق اسلحه از جرائم اقتصادی است که اسباب بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشاتی در سطح بین‌الملل را فراهم آورده است. این نوشتار در دو قسمت ارائه گردیده است: بخش اول به بررسی نقش جامعه در به کار بستن ابزارها و تدابیر پیشگیری وضعی از این جرم پرداخته و در بخش دوم نقش دولت را در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Situational prevention from Arm smuggling A comparative study of Iranian law and American law

نویسنده [English]

  • Sheida Banasaznavaei
Law, Law, Montreal, Montreal, Canada
چکیده [English]

In today's world, due to the high volume of crimes and, in some cases, the ineffectiveness of the punishment system, there is a requirement  of a system and organizations that eliminate the basis of committing crimes. Discovering the main grounds for committing various offenses and various motives of the perpetrators, and taking the measures that stopped the potential offender in the stage before the crime and discourages him from practicing his criminal thoughts, is one of the missions of criminology science. Crime prevention is always more effective than punishment. Besides, it helps to save costs and reduce the workload of the courts. This article attempts to study on situational prevention in one of the major crimes that societies are facing today. The crime of gunrunning is an economic crime that has created unrest and turmoil on the international level. Discussions are followed in two chapter. In the first chapter, we examine the role of the community in using tools and preventive measures against this crime, and in the second chapter, it follows the role of the state in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational prevention
  • Gunrunning
  • Government
  • Society
فارسی
کتاب
1. آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ دانشگاهی انگلیسی به فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۸.
2. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ سوم، ص تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۶.
3. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳(ص.۳۰۰۰)
4. دانش، تاج الزمان، جرم چیست جرم‌شناسی چیست، تهران: انتشارات کیهان، ۱۳۷۹(صص ۳۶۹-۳۵۶-۳۰۸.)
5. لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۲(ص.۳۰۰۰)
6. قربان حسینی، علی‌اصغر، جرم‌شناسی و جرم یابی سرقت و روش تحقیق درزمینهء جرائم و مفاسد اجتماعی، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی،۱۳۸۱(ص.۳۲۴)
7. سمسون، آنتونی، بازار اسلحه (کمپانی‌ها، دلال‌ها، رشوه‌ها از لاکهیدها تا ویکرز)، ترجمه فضل‌الله نیک‌آیین، چاپ اول، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۵.
8. سیف، اله‌مراد، قاچاق کالا در ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،۱۳۸۷(ص.۱۰)
9. گزارش انجمن جهانی پژوهش در صلح، تجارت اسلحه، ترجمه ابراهیم یونسی، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی،۱۳۵۸
10. لانگست، پیتر، برنامه‌های جهانی مبارزه با فساد، ترجمه امیرحسین جلالی فراهانی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،1387(صص.8354-)
 
فارسی
مقالات و گزارشات
11. خورشیدی شفیعی، علی‌اصغر، عوامل فساد اقتصادی و روش‌های پیشگیری وضعی، نشریه الکترونیکی توسعه قضایی، بی‌تا، صص.۲۲-۲۰-۱۱
12. رحمدل، منصور، قوانین مبارزه با قاچاق صراحت لازم را ندارد، روزنامه دنیای اقتصاد، پاییز ۸۵
13. رسولی آذر، اصغر، پیشگیری از جرم، پژوهشکده باقرالعلوم، شماره ۸۹، ص ۱.
14. صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری وضعی، مجله تحقیقات حقوقی،۱۳۸۷، شماره ۳۳-۳۴، ص ۲۹۳.
15. کوشا، جعفر، نقش قوه قضاییه در پیشگیری وضعی از جرم، مجله تعالی حقوق،۱۳۸۶، شماره ۱۰، ص ۴۹.
16. مددی، شیوا، قاچاق، بی نا، ص ۳.
17. میر خلیلی، سید محمود، پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام، فصلنامه فقه و حقوق، ۱۳۸۳، شماره ۱، صص ۷۶-۷۱-۶۸-۶۵-۶۰.
18. هدایی و دیگران، پیشگیری غیر کیفری از وقوع جرم، مجله تعالی حقوق،۱۳۸۶، شماره ۱۰، ص ۳۹.
19. مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، سؤال درباره کنفرانس بررسی اسلحه کوچک در سال ۲۰۰۶،۱۳۸۲ ص.۶۲-۶۳-۲۰-۲۱.
20. نجفی ابرندآبادی، تقریرات درس جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم،۱۳۸۲، بازخوانی شهرام ابراهیمی، نشر نوین برتر، ص ۱۲۵۴.
منبع الکترونیک فارسی
21. www.oftab.ir.com
22. mhassani.iranblog.com
انگلیسی
کتاب
23. Missolle, L. Weapon and war crimes the complicit of arms supplies. Human right watch, 2004 (p.4)
24. Buckles, B. Following the gun enforcing federal laws against firearm trafficker: department treasure. Department of treasury, bureau of alcohol, tobacco & firearms, 2000 (p.3-44)
25. Gasparini Alves, P. and Daiana Blinda Copollone. Curbing Illicit Trafficking in Small Arms and Sensitive Technologies: An Action-Oriented Agenda. UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research, 1998 (p.4).
مقالات
26. Stohle, R. “The tangled web of illicit arms trafficking: center for American progress,” Center for American progress, (2004): 25-26.
27. Austin, K. 2001: “Arm trafficking closing the net, A test for prosecution under the U.S law on arms brokering,” Global initiative against transnational organized crimes, (2001): 3.
28. Kevin Wang, Shun yung. Grey Kleck. “The myth of big-time gun trafficking,” UCLA law review 56 (2009): 1237-1293-1294.
29. Mueller III, R.S. “FBI law enforcement: members of law enforcement communication unit,” members of the Law Enforcement Communication Unit, Training Division 73(2004): 108.
30. Dietrich, J. “law limiting of gun trace data,”: Journal of Sentinel (2010): 3.
31. Heemskerk, Tony. Eric Davies. “A report on the illegal movement of firearm in British,” Ministry of Public Safety and Solicitor General (2008): 43.
32. Lowy, Jonathan, Daniel Vice. “Exporting gun violence how are weak gun laws arm criminal in Mexico and USA,” Brady Center to prevent gun violence (2009): 5-27.
33. Dyer, Susannah, Geraldine O’Callaghan.:1998: “Combating illicit light weapons trafficking development and opportunities,” British American security information council (1998): 8-26.
34. Cipollone, Blind, Diana Pertiles. “The need to reinforce to fight against illicit trafficking,” no-date.
منبع الکترونیک انگلیسی
35. https://www.legalmatch.com/
36. http://library.findlaw.com/1999/Jan/1/241487.html - USA legal system.com
37. https://www.osce.org/