بررسی تطبیقی قرار نظارت قضائی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

یکی از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به قوانین کیفری شکلی سابق، در مبحث قرارهای تأمین، بحث قرارهای نظارت کیفری است. دستورهای مقررشده ذیل قرارهای نظارتی در ماده 247 آ.د.ک، اگرچه شباهت بسیاری با مجازات تکمیلی ماده 23 ق.م.ا دارند، اما از حیث اینکه پیش از صدور حکم، توسط بازپرس و حتی به‌تنهایی صادر می‌شوند، قابل‌تأمل است. از آنجا ‌که قواعد شکلی آیین دادرسی کیفری فرانسه، یک گام جلوتر و همواره تأثیرگذار بر تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ما بوده است، مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه در مبحث "قرار نظارت قضائی"و "قرار نظارت با تجهیزات الکترونیکی" از لحاظ مفهوم نظارت، حفظ و رعایت کرامت انسانی، مرجع صدور و... به عنوان یک زمینه­ی مطالعاتی شایان توجه شناخته می­شود، تا بتوان در عین‌ حفظ آزادی و کرامت اشخاص، بر رعایت نظم و حقوق جامعه نیز تاکید داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Judicial Supervision in Iranian-French Laws

نویسنده [English]

  • fariborz heidari
fariborzhay@gmail.com
چکیده [English]

One of the innovations in the "Code of Criminal Procedure", which is approved in 1392, than the former criminal codes, is the topic of criminal supervision writs in the field of writs for supply. Although the provided instructions for this topic in Article 247 of the the Code of Criminal Procedure, are similar to the supplementary punishment of Article 23 of the Criminal Code, they are still notable, because they are contemplated by the prosecutor and even before the issuance of the sentence. Since the laws of the French "Code of Criminal Procedure" have always been pioneer and also effective on the developments in our "Code of Criminal Procedure", a comparative study between Iran and France, on the issue of "Writ for Judicial Supervision" and "Writ for Supervision by Electronic Equipment" regarding the concept of supervision, both in terms of maintaining and observing human dignity, judicial authority and etc. is considered as a remarkable specialized field of study؛ So that while protecting the freedom and dignity of individuals, it also emphasizes the respect of the order and law of the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Writs for supply
  • judicial supervision
  • Accused
  • freedom
  • Code of Criminal Procedure