تاثیر ازدواج بر حقوق غیرمالی زوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 پژوهشگر

3 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

چکیده

ازدواج قراردادی قانونی است که باعث به وجود آمدن رابطه خویشاوندی می‌شود. قراردادی که به موجب آن زن و مرد، با یکدیگر شریک شده، خانواده‌ای تشکیل می‌دهند. بعد از ازدواج، حقوق متقابلی برای زوجین به وجود می‌آید که این خود بر حقوق غیرمالی زوجه اعم از این که پیش از عقد به وجود آید یا پس از آن، تأثیر می‌گذارد. حقوق غیرمالی زوجه به دو دسته حقوق معنوی مربوط به جسم زوجه و حقوق معنوی مربوط به شخصیت و روان تقسیم می‌شود حقوق معنوی مربوط به جسم مانند عمل‌های زیبایی و طبی، واگذاری اعضای بدن و پوشش و آرایش وحقوق معنوی مربوط به روان و شخصیت زوجه مانند حق تحصیل، اشتغال، وقوع جرم برخلاف شخصیت توسط مرد به وسیله انتشار آثار فکری موهن که در دو مبحث قابل بررسی است. اول : حقوقی که مستقلاً به وسیله عقد ازدواج برای زوجه به وجود می‌آید و ناشی از رابطه زوجیت است و به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. دوم : حقوقی که قبل از عقد وجود دارد ولی ازدواج بر روی این حقوق تأثیر می‌گذارد. زوج با داشتن حق ریاست خانواده می‌تواند این حقوق زوجه را تحت‌الشعاع قرار دهد اما این حقوق از حقوق مدنی و اساسی زوجه می‌باشد و زوج جز در موارد خاص؛ نمی‌تواند آن را از زوجه سلب نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of marriage on the rights of non-financial wife

نویسندگان [English]

  • hamzeh abrozan 1
  • hadi behzadi 2
  • mehrdad shokrani 3
1 mazaandaran
2 re
3 d
چکیده [English]

Marriage is a legal contract that causes relativeness. A contract whereby man and the woman participate in making a family. After marriage, some mutual rights are made for the couples which affect the non-monetary rights of the couple whether made before the marriage or after it. The non-monetary rights of the couples are divided into spiritual rights about the body of the wife and the spiritual rights about the personality and spirit. Spiritual rights regarding the body like beauty and medical surgeries, alienating body members, cover and make-up and the spiritual rights regarding the spirit and personality like the right of education, employment and crime contrary to personality of man like expanding bad thought results against the good manners are investigated in two discussions. First, the rights which are made independently for the wife by marriage and is the result of couple ness and which are divided into monetary and non-monetary. Second the rights which exist before marriage but are influenced by it. A man with the right to preside over the family can over right this womans rights but these right are the Fundamental civil and civil rights of a woman and the husband can not exclude her from the woman except in special cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to preside
  • non-monetary rights
  • spiritual rights regarding the body
  • spiritual rights regarding the personality and spirit

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 06 خرداد 1397