انصاف در اسناد و رویه داوری سرمایه‌گذاری خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

فرض رویة داوری بین‌المللی اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی این است که مقررات موضوعه ملی و بین‌المللی تا حدود زیادی عادلانه و منصفانه است؛ اما به عللی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع اوضاع‌واحوال محیط بر آن‌ها، شاید نتوان همواره راه‌حل ناشی از اعمال مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه، منصفانه تشخیص داد؛ بنابراین در داوری اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی، درجه‌ای از انعطاف‌پذیری لازم به نظر می‌رسد و دستیابی به این امر بدون اعمال انصاف میسر نیست. اعمال انصاف در داوری‌های اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی ضامن اجرای عدالت بین‌المللی است؛ بنابراین رعایت انصاف پایه‌ای است برای صدور رأی توسط مراجع داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری خارجی که به‌عنوان اصل اساسی دادرسی در نظام‌های حقوقی شاخص جهان شناخته می‌شود. در مواردی که داور بر اساس انصاف رأی صادر می‌کند، دامنه استناد انصاف در تفسیر مفاد قرارداد و یا اجرای تعهدات طرفین در صورت وجود توافق انصاف به‌عنوان منبع اصلی حل اختلاف عمل کرده و در صورت عدم استناد در قرارداد به‌عنوان منبع قاعده حقوقی به حل اختلاف بین طرفین چه قبل و چه بعد از اقامه دعوی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The equity in the documents and the arbitration of disputes foreign investment

نویسنده [English]

  • behzad ahangari
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
چکیده [English]

The procedure of arbitration of disputes arising from foreign investment is assumed that national and international regulations are largely fair. However, the growing complexity of causes such as differences in foreign investment and diversify the circumstances surrounding their situation might not be the solution to disputes arising from the application of regulation fair detected. So a degree of flexibility is required in the arbitration of disputes, foreign investment and access to it is not possible without justice. Fairness in arbitration disputes of foreign investment is the guarantor of international justice. So the basic fairness of judgment by the authorities of foreign investment and international arbitration proceedings as a fundamental principle in the legal systems of the world have been identified. In cases where the arbitrator issues a ruling on fairness, the scope of fairness in interpreting the terms of the contract or performance of the obligations of the parties in the event of an agreement on fairness acts as the main source of dispute resolution and, in the absence of reference to the contract as the source of the legal basis, to resolve the dispute between the parties Both before and after litigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Position
  • Equity
  • Arbitration
  • Disputes
  • Foreign Investment
فارسی
کتاب‌ها
1. اسکینی، ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل، تهران: نشر دانش امروز، 1378.
2. اشمیتف، کلایو، ام، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه زیر نظر دکتر بهروز اخلاقی و دیگران، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، ج 2، 1378.
3. آشوری، محمد، مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در کتاب حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383.
4. پیران، حسین، مسائل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1389.
5. حسیبی، به‌آذین، دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در استانداردهای بین‌المللی، شهر دانش، چاپ اول، 1390.
6. خزائی، حسین، حقوق تجارت بین‌الملل: داوری تجاری بین‌المللی، ج 7، نشر جنگل، چاپ دوم، 1392.
7. خلیلیان، سیدخلیل، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، نشر سهامی انتشار، چاپ اول، 1382.
8. رودلف دالزر و کریستف شروتر، اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمه زمانی، سیدقاسم، حسیبی، به‌آذین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی (شهر دانش)، چاپ اول، 1391.
9. علیدوستی شهرکی، ناصر، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1389.
10. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج 1، انتشارات امیرکبیر، 1360.
11. کاتوزیان، ناصر، توجیه و نقد رویه قضایی، چاپ ششم، نشر میزان، 1390.
12. لوبولانژه، فیلیپ، قراردادهای دولت‌ها با شرکت‌های خارجی، ترجمه: تقی‌زاده انصاری، مصطفی، تهران: نشر شرکت مهندسی و توسعه نفت، چاپ اول،1387.
13. محبی، محسن، دیوان داوری ایران و ایالات‌متحده‌آمریکا، انتشارات فردافر، چاپ اول،1383.
14. موحد، محمدعلی، درس‌هایی از داوری‌های نفتی: ملّی کردن و غرامت، نشر کارنامه، چاپ اول، نشر میزان، 1384.
مقاله‌ها
15. امیرشکاری، امیر عباس، بنیادهای داوری در حقوق بین‌الملل نوشته شده توسط امیرعباس امیرشکاری در پنجشنبه هفتم دی 1385، www.blogfa.com
16. جلالی، محمد، علوی، سیما، شیوه‌های جایگزین ADR حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی، خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان (مدرسه حقوق)، شماره 28، آبان 1387.
17. حبیبی، حبیب‌الله، نقش «انصاف» در کنوانسیون حقوق دریاها، پیام دریا، شماره 128، تیر 1381.
18. ذوالقدر، مالک، مبانی نظری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 2، تابستان 1388.
19. سیفی، سیدجمال، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران هم سو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی، شماره 23، 1383.
20. صبور، مسعود، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری در «میگا» و استانداردهای سرمایه‌گذاری خارجی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره 4، 1382.
21. علیدوستی شهرکی، ناصر، انصاف در حل اختلافات و سرمایه‌گذاری خارجی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 3، پاییز 1389.
22. قرا چورلو، رزا، انصاف و بی‌طرفی دادگاه طبق ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نشریه وکالت، شماره 11، خرداد و تیر 1381.
23. قربان‌نیا، ناصر، عدالت و حقوق، مجلة قبسات، شماره 32، 1385.
24. کریمی‌نیا، محمد مهدی، جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین‌الملل، نشریه معرفت، شماره 40، 1380.
انگلیسی
25. August Reinisch and Loretta Malintoppi,"Methods of Disputs Resolution",The Oxford Handbook of international Investment Law,edited by peter Muchlinski,Federico Ortino and Christoph Schreuer,Oxford,2008
26. Di Pietro,Domenico:"Aplication Law under Article 42 of the ICSID Convention the Case of Amco v.Indonesia",in International Investment Law and Arbitration,Cameron May,2005
Raphel devitri, For Foreign Ivestment, Faır and equıtable treatment
27. Sung Yan, "The New Arbitration Rules of the China International Economic Trade and Arbitration Commission", 11 Arb
28. SORNARAJAh.m The ınternatıonal law on foreıgn ınvestment second edıtıon m. Professor of law national of Singapore mizan publication.
ترکی استانبولی
29. Gurpinar.B, " Hukuk ve Ekonominin Ortak, Domlupinar, Temeller Universtesi sosyal bilimler dergisi,2008
سایت‌های اینترنتی
 
30. www.arbitration.ir
31. www.dad.law.blogfa.com
32. www.iranpardis.com
33. www.rc.majlis.ir/m/report/download/730203
34. www.vikipedia.com
35. www.WordBank.org/ICSID/basicod.Htm
36. www.oietai.ir/fa/investmentmentlicensing/bileteral