حقوق زن در نکاح از دیدگاه شهید ثانی و محقق اردبیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق دانشگاه مفید قم

2 گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 گروه اموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی /دانشگاه سیستان و بلوچستان /دانشجو

چکیده

نکاح، همواره سبب حقوق و تکالیفی برای زوجین می‌شود؛ اما تأکید بیش از حد بر «حق» که از دستاوردهای قرن حاضر است، موجب شد، تا دایره حقوق زوجه را در نکاح مشخص نموده و از این مسائل جلوگیری نماییم، در این میانه به دنبال یافتن پاسخ برای این سؤال کلیدی که اساساً زوجه بعد از نکاح، دارای چه نوع حقوقی در زندگی زناشویی خود خواهد بود؛ با کاربرد روش تحلیلی توصیفی، دریافتیم که اولا حقوق زوجه به موجب نکاح در یکی از دسته بندی‌های «حقوق مالی»، «حقوق اجتماعی»، «حقوق عاطفی» و «حقوق دینی» قابل تعریف است که دامنه هر یک از این حقوق با توجه به شأن، موقعیت اجتماعی می‌تواند در تغییر باشد، همچنین در صورتی که زوجه تمایل داشته باشد برای افزایش حقوق خود به موجب نکاح می‌تواند از قاعده کلی مربوط به قید شروط در ضمن عقد نکاح بهره مند گردد، همچنین باید در نظر بگیریم، برخی از این حقوق که به‌واسطه نکاح بر زن بار می‌شود، با اتمام یا انحلال نکاح از بین خواهند رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Women's rights in marriage from the viewpoint of shahid sani and Muhaghegh Ardabili

نویسندگان [English]

  • pezhman barzali 1
  • nader mokhtariafrakte 2
  • fereshte ebrahimabadi 3
1 Department of Law of the University of Qom
2 Islamic jurisprudence and Islamic law group of Sistan and Baluchestan University
3 sistan and balochestan
چکیده [English]

Marriage always creates rights and duties for couples;But the excessive emphasis on the "right", which is one of the achievements of this century,Today resonse, they are looking for answers to this key question, which is essentially a wife after marriage,What kind of rights will be in his marital life; Using the descriptive analytical method, we find that, firstly, the rights of a wife are determined by marriage in one of the categories of "financial rights", "social rights", "emotional rights" and "religious rights" That the scope of each of these rights, according to dignity, Social status can be in change, Also, if a woman tends to increase her wages due to marriage, she can take advantage of the general rule of the contractual provisions of the marriage contract, And some of these rights, which are due to marrying women,Upon completion or dissolution of the marriage will be eliminated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • wife's marriage due to marriage
  • comparative study of Shahid Sani's and Ardebili's scholarship