رویکرد حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی بر واردات موازی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق- علوم انساتی دانشگاه آزاد مراغه-مراغه- آذربایجان شرقی

2 دانشگاه ازاد اسلامی - مرند - گروه حقوق

چکیده

چکیده:
در جامعه جهانی امروز کشورها با همفکری و تعامل خود و نیز با نظارت یک سازمان مرجع که به نام سازمان تجارت جهانی شناخته شده است، راهکارهای ویژه‌ای برای مقابله و یا کنترل واردات موازی در جهان تدوین کرده‌اند. لذا واردات موازی امروزه یکی از مسائلی است که در حقوق تجارت بین‌الملل و بالاخص در موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، به صورت یک اپیدمی همه گیر در آمده است و در تمام کشورها به نوعی موضوعیت دارد. در کنار واردات موازی، بازار کار آن، یعنی بازار خاکستری نیز تعریف می‌شود که کالاهای موازی این نوع تجارت در این بازارها به فروش می‌رسند. دلیل اصلی این گونه بازارها اختلاف قیمت کالا مابین کشور اولیه و ثانویه است که نبود نماینده رسمی از جانب مالک سبب ایجاد این مسائل می‌شود. رویکرد سازمان تجارت جهانی و تدبیر به کارگیری اصل زوال ملی برای انحصار بازار خودرو در ایران و منع ورود و صدور در خصوص واردات موازی خودرو در حقوق ایران از جمله موضوعاتی است که در این مقاله سعی شده با رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گیرند.
در جامعه جهانی امروز کشورها با همفکری و تعامل خود و نیز با نظارت یک سازمان مرجع که به نام سازمان تجارت جهانی شناخته شده است، راهکارهای ویژه‌ای برای مقابله و یا کنترل واردات موازی در جهان تدوین کرده اند. لذا واردات موازی امروزه یکی از مسائلی است که در حقوق تجارت بین‌الملل و بالاخص در موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی، به صورت یک اپیدمی همه گیر در آمده است و در تمام کشورها به نوعی موضوعیت دارد. در کنار واردات موازی، باز ار کار آن، یعنی بازار خاکستری نیز تعریف می‌شود که کالاهای موازی این نوع تجارت در این بازارها به فروش می‌رسند. دلیل اصلی این گونه بازارها اختلاف قیمت کالا مابین کشور اولیه و ثانویه است که نبود نماینده رسمی از جانب مالک سبب ایجاد این مسائل می‌شود. رویکرد سازمان تجارت جهانی و تدبیر به کارگیری اصل زوال ملی برای انحصار بازار خودرو در ایران و منع ورود و صدور در خصوص واردات موازی خودرو در حقوق ایران از جمله موضوعاتی است که در این مقاله سعی شده با رویکرد توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran law approach and world trade organization on parallel vehicle imports

نویسندگان [English]

  • elnaz katanchi 1
  • reza zakeri 2
1 Law-marageh university
2 azad university marand- law
چکیده [English]

Abstract
In today's global society, countries have developed special strategies for combating or controlling parallel imports in the world through their consensus and interaction, as well as under the auspices of a reference organization known as the World Trade Organization. Therefore, parallel imports today are one of the issues that has become an epidemic epidemic in international trade law, and especially in the agreements of the World Trade Organization, and it is somehow relevant in all countries. In addition to parallel imports, it is also defined as the gray market, where parallel goods of this type of trade are sold.The main reason for such markets is the difference in the price of goods between the primary and secondary countries, which is caused by the lack of an official representative from the owner.The approach of the World Trade Organization and the use of the principle of national decline to monopolize the car market in Iran and the ban on import and export of parallel imports of cars in Iranian law are among the topics that are tried in this article with a descriptive-analytical approach.
 
In today's global society, countries have developed special strategies for combating or controlling parallel imports in the world through their consensus and interaction, as well as under the auspices of a reference organization known as the World Trade Organization. Therefore, parallel imports today are one of the issues that has become an epidemic epidemic in international trade law, and especially in the agreements of the World Trade Organization, and it is somehow relevant in all countries. In addition to parallel imports, it is also defined as the gray market, where parallel goods of this type of trade are sold.The main reason for such markets is the difference in the price of goods between the primary and secondary countries, which is caused by the lack of an official representative from the owner.The approach of the World Trade Organization and the use of the principle of national decline to monopolize the car market in Iran and the ban on import and export of parallel imports of cars in Iranian law are among the topics that are tried in this article with a descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property
  • parallel imports
  • iranian law
  • world trade organization
منابع:
الف) منابع فارسی
۱. بزرگی، وحید، ۱۳۸۲، «حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی»، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، ش ۱، صص ۴۱- ۳۱.
۲. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، ۱۳۷۵، همایش بررسی حقوق مالکیت صنعتی در جمهوری اسلامی ایران و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‌الملل، تهران.
۳. شبیری زنجانی، سید حسن؛ دهقانی، سید احمد، ۱۳۹۴، «مطالعه تطبیقی شرط منحصربه‌فرد بودن در طرح‌های صنعتی و مقایسه آن با شرط اصالت»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۱۹، ش ۲، صص ۹۶- ۷۵.
۴. قائمی، محمدحسن، ۱۳۸۶، «حقوق مالکیت صنعتی»، ماهنامه دادرسی، ش ۶۱.
۵. محمدی منفرد، امیر؛ افتخار جهرمی، گودرز، ۱۳۹۷، «حمایت حقوقی از نقض مالکیت صنعتی در تقابل با بازارهای خاکستری»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ش ۳۵، صص ۳۲ – ۱۱.
۶. محمودی، اصغر، ۱۳۹۱، «ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن‌ها در حقوق اموال»، فصلنامه دانش حقوق مدنی، دوره ۱، ش ۲، صص ۱۰۷- ۹۴.
۷. عامری، فیصل، ۱۳۸۸، «حقوق رقابت و توسعه»، ویژه‌نامه هفته پژوهش، سال ۱۲، ش ۳۰، صص ۱۵۲ – ۱۱۷.
۸. عامری، فیصل، ۱۳۹۰، «واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت»، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره ۳۷، سال ۱۴، تابستان ۱۳۹۱، صص ۶۹-۱۰۴.
۹. موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)
۱۰. سلیمانی، غلامرضا، ۱۳۸۹، «بازارخاکستری (بازار موازی)»، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، شماره ۴۴، آذر و دی ۱۳۸۹، صص ۶۶-۵۶.
۱۱. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ¾/۸۶ به شماره ۴۹۵۲۵/۵۲۶.
۱۲. موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم مصوب ۱۴ آوریل ۱۸۹۱ و پروتکل مربوط ۲۷ ژوئن ۱۹۸۹.
۱۳. موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)
ب) منابع لاتین
14. Bozorgi, Vahid, 2003, "Intellectual Property Rights in the World Trade Organization", Quarterly Journal of Business Studies, Vol. 1, pp. 41-31.
15. Soleimani, Gholamreza, 2010, "Gray Market (Parallel Market)", Quarterly Journal of Business Studies, No. 44, December and December 2010, pp. 66-56.
16. Law on the Protection of the Consumers' Rights. 8/6/95, No. 49525/526.
17. Madrid Agreement on the International Registration of Marks adopted on 14 April 1981 and the Protocol of 27 June 1989.
18. The Economic Consequences of the Choice of a Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks. Final Report of DGXV of the European Commission, London, Prepared by NERA S. J. Bernwin & Co. and IFF Research, 8 Feb, 1999.
19. M. Forsyth & W. A. Rothnie, "Parallel Imports", in S. D. Anderman (ed.), The Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy, Cambridge University Press, 2007, pp. 429-465.
20. Myers, M.B., Griffith, D.A., “Strategies forCombating Greay Market Activity”, Business, 2005.
21. Parallel Imports in a Global Market. Should a Generalized International Exhaustion be the Next Step? City Research Online - City, University of London Institutional Repository. European Intellectual Property Review, 33(3), pp. 153-161
22. Parallel Imports and International Trade by Christopher Heath, Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich
23. THE GENERAL AGREEMENT ON TRIFFS AND TRADE - GATT ( THE TEXT) GENEVA, JULY 1986
24. State Property and Documents Registration Organization, 1996, Conference on the Study of Industrial Property Rights in the Islamic Republic of Iran and Commercial Aspects of Intellectual Property Rights in International Trade, Tehran.
25. Paris Convention for the Protection of Industrial Property  1883
26. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1989-1990
27. Shubiri Zanjani, Seyed Hassan; Dehghani, Seyed Ahmad, 2015, "Comparative study of the condition of being unique in industrial projects and comparing it with the condition of originality", Quarterly Journal of Comparative Law Research, Volume 19, Issue 2, pp. 96-75.
28. Ghaemi, Mohammad Hassan, 2007, "Industrial Property Rights", Judicial Monthly, Vol. 61.
29. Mohammadi Monfared, Amir; Iftikhar Jahromi, Goodarz, 2018, "Legal Protection against Violation of Industrial Property in Confrontation with Gray Markets", Quarterly Journal of Private and Criminal Law Research, Vol. 35, pp. 32-11.
30. Mahmoudi, Asghar, 2012, "The nature of intellectual property rights and their place in property rights", Quarterly Journal of Civil Rights Knowledge, Volume 1, Issue 2, pp. 107-94.
31. Ameri, Faisal, 2009, "Competition and Development Rights", Special issue of Research Week, Vol. 12, No. 30, pp. 152-117.
32. Ameri, Faisal, 2011, "Parallel Import and Regulations of the World Trade Organization", Quarterly Journal of Legal Research, No. 37, Year 14, Summer 2012, pp. 69-104.
33. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
Sites
37. http://www.khodrotak.com/, visited at:  24 January 2019