داوران

کار داوری مقالات در این نشریه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اسامی داوران محترمی که با این نشریه همکاری می کنند برای قدردانی  از زحمات آن ها در این قسمت ذکر شده است.

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مسلم آقائی طوق معاهدات مرتبط با حقوق عمومی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
دکتر شهرام ابراهیمی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی
سیمین اسدزاده طالعی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد کرمانشاه
عباس اسدی معاهدات مرتبط با مطبوعات دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود اکبری معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه خوارزمی . تهران . ایران
محمد امینی زاده معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده حقوق گروه حقوق
علی بابایی سایر استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حسن بادینی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی دانشگاه تهران
وحید بذّار معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
جعفر براتی معاهدات مرتبط با حقوق عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
علی برجیان معاهدات مرتبط با حقوق عمومی دانشگاه مونترال, مدیر انجمن پارسی دانشکده حقوق و دانشجوی دکترا
عارف بشیری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
بیتا بهرامی
سیدمحسن بهشتیان حقوق شهری عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد
جمال بیگی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
بهزاد پورسید معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه
کمیل پورضیایی سایر، معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد دماوند
بابک پورقهرمانی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی استادیار تمام وقت گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
حسین پورمحی آبادی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دکتری از دانشگاه کاشان
منصور پورنوری معاهدات مرتبط با دریاها عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
محمد رضا پیرهادی
محمدجواد جاوید معاهدات مرتبط با حقوق عمومی دانشگاه تهران
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
مرتضی حاجی پور معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
محمدرضا حسین پور حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
سید محمد حسینی معاهدات مرتبط با محیط زیست، معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی هیئت علمی، گروه حقوق، مجتمع آموزش عالی گناباد
مینا حسینی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
سید حسن حسینی مقدم معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
حمید حمیدیان دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز
امیررضا حمیدی اول معاهدات مرتبط با مالکیت فکری دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
ابوالفتح خالقی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم دانشکده حقوق گروه حقوق جزا و جرم شناسی
خداداد خدادادی دشتکی معاهدات مرتبط با امور اقتصادی پیام نور . اصفهان -هیات علمی
عارف خلیلی پاجی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
مهراب داراب پور معاهدات مرتبط با تجارت بین الملل استاد دانشگاه شهید بهشتی
زهرا دیانتی معاهدات مرتبط با امور اقتصادی عضو هیات علمی
سمانه رحمتی فر معاهدات مرتبط با حقوق بشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران
منصور رحمدل معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد داسلامی واحد تهران مرکزی
فتح الله رحیمی معاهدات مرتبط با تجارت بین الملل عضو هیأت علمى گروه حقوق، دانشکده حقوق
حامد رستمی نجف آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی, تهران, ایران
عبدالحسین رضایی راد 'گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران اهواز اهواز ایران
سیدمحمد رضوی
سید قاسم زمانی معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق عمومی و بین الملل
مسعود زمانی معاهدات مرتبط با تجارت بین الملل حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، دانشکده حقوق، نجف آباد
سورنا زمانیان معاهدات مرتبط با حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) وکیل پایه یک دادگستری و عضوکانون وکلای مرکز
احسان سامانی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد ستایش پور معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی مدرس دانشکده حقوق دانشگاه قم
عباس سلمان پور معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی استادر حقوق دانشکئه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
فائزه سلیم زاده کاکرودی معاهدات مرتبط با حقوق عمومی تهران- ایران
عصمت شاهمرادی
مجید شایگان‌فرد معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران
سیدعلیرضا شکوهیان معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی (دانشجو)، مرکز اصناف و بازرگانان ایران (مشاور حقوقی)، اتاق اصناف شمیرانات (مشاور حقوق اقتصادی)
عباس شیخ الاسلامی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق دانشگاه ازاد مشهد
شیرین شیرازیان معاهدات مرتبط با محیط زیست گروه حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
حاتم صادقی زیازی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی، معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
جواد صالحی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق بین الملل کیفری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
عطااله صالحی معاهدات مرتبط با حقوق بشر استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدخلیل صالحی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
مهدی صبوری پور معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی استادیار بهشتی
سبحان طیبی معاهدات مرتبط با محیط زیست مدرس گروه حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
مجید عباس تبارفیروزجاه معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی حقوق خصوصی
اصلی عباسی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی
احسان علی اکبری بابوکانی سایر گروه حقوق دانشگاه اصفهان
طاهر علی محمدی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات دانشگاه ایلام
محمدرضا غلامپور 1-عضو هیئت علمی استادیار پایه یازده 2- سر دفتر اسناد رسمی 39 مشهد 3- رئیس کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی
یونس فتحی معاهدات مرتبط با حقوق کار گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران
حسین فخر معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار تبریز
عبدالرضا فرهادیان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
دکتر مهدی فلاح خاریکی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، گروه حقوق خصوصی، آمل، ایران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
عزیزالله فهیمی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی
سید ابراهیم قدسی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محسن قدیر معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم.
حسین قربانیان معاهدات مرتبط با تجارت بین الملل عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد شاهرود
سیامک کریمی معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی گروه حقوق دانشگاه تهران
حسینعلی کلهر معاهدات مرتبط با حقوق عمومی حقوق عمومی
سهیلا کوشا معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
غلامحسن کوشکی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد رضا کیخا معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه سیستان و بلوچستان
همایون مافی معاهدات مرتبط با تجارت بین الملل دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
الهه محسنی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی دکترا حقوق خصوصی دانشگاه لیون 3 فرانسه
مهرداد محمدی معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی ایران-تهران-خیابان جنت آباد شمالی-خیابان بهارستان 19-شماره 35
سید هادی محمودی دانشگاه شهید بهشتی
مهران محمودی معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
علی محمودیان معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی، معاهدات مرتبط با حقوق عمومی گروه حقوق دانشگاه شهرکرد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی .استان چهارمحال و بختیاری. ایران
فردین مرادخانی معاهدات مرتبط با حقوق عمومی دانشگاه بوعلی سینا
سروناز مستفیضی معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
رسول مظاهری کوهانستانی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی
عباس موذن معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علم وفرهنگ
امیرحسام موسوی گروه حقوق،دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسین موسوی فر معاهدات مرتبط با حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) دانشگاه تهران
آیت مولائی معاهدات مرتبط با حقوق عمومی
عباس میرشکاری معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی
سید مصطفی میر محمدی معاهدات مرتبط با امور دیپلماتیک و کنسولی دانشگاه مفید
سمیه سادات میری لواسانی معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مرتضی نجابت خواه معاهدات مرتبط با حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
سعید نجات‌زادگان دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه.
هیبت اله نژندی منش گروه حقوق عمومی و بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
امیرحسن نیازپور معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی
هانیه هژبرالساداتی معاهدات مرتبط با حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مدیرگروه حقوق مجتمع بین المللی دانشگاه ازاد مشهد
مسعود همایونی فر معاهدات مرتبط با امور اقتصادی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
غلامرضا یزدانی معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق (حقوق خصوصی) ـ دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس