تعداد مقالات: 43

1. مسئولیت مدنی اشخاص دخیل در عملیات تخریب ساختمان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 11-31

بهزاد فرجام؛ مهرداد شکرانی


2. سخن سردبیر

دوره 2، بهار، بهار 1397، صفحه 11-12


4. بسترهای پیدایش عوام‌گرایی در دادرسی کیفری

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 11-50

انور احمدی؛ سعید قماشی


5. تاثیر ازدواج بر حقوق غیرمالی زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

بهزاد آهنگری؛ حمزه ابروزن؛ هادی بهزادی؛ مهرداد شکرانی


7. مسئولیت متصدیان حمل‌ و نقل هوایی در نظام حقوق بین‌الملل

دوره 2، تابستان، پاییز 1397، صفحه 31-53

Mehrdad Mohammadi؛ مهریار داشاب؛ وحیده نجفی


8. حقوق زن در نکاح از دیدگاه شهید ثانی و محقق اردبیلی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 33-69

پژمان برزعلی؛ نادر مختاری افراکتی؛ فرشته ابراهیم ابادی


10. پیش‌بینی حق فسخ ضمن عقود وثیقه‌ای

دوره 2، بهار، بهار 1397، صفحه 47-66

جواد پیری


11. تأملی حقوقی بر نظام آمریکایی حقوق بشر

دوره 2، تابستان، پاییز 1397، صفحه 55-73

محمد ستایش پور


12. حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 71-96

سروناز مستفیضی؛ مهدی بالوی


14. اعتبار و آثار شرط منع فرزندآوری در نکاح

دوره 2، بهار، بهار 1397، صفحه 67-98

راضیه حسنخانی؛ فریبا اکبری


16. حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان آثار موسیقی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 97-125

امیررضا حمیدی اول؛ محمود صادقی


17. اشتغال معلولین از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 109-142

بهمن بهری خیاوی؛ عبدالله عابدینی


19. انصاف در اسناد و رویه داوری سرمایه‌گذاری خارجی

دوره 2، تابستان، پاییز 1397، صفحه 103-126

بهزاد آهنگری


21. مبانی فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی رسیدگی افتراقی به جرائم سبز

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 143-174

امین حاجی وند؛ سیدعلیرضا میرکمالی


22. تحلیل اقتصادی اصل حسن نیت

دوره 2، تابستان، پاییز 1397، صفحه 127-153

فاطمه محسنی؛ حمید باقرزاده


24. جهانی‌شدن و پیامدهای آن بر دولت

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 175-196

هیبت الله نژندی منش؛ وحید بذّار