موضوعات = معاهدات مرتبط با معاهدات بین المللی
تعداد مقالات: 4
1. جهانی‌شدن و پیامدهای آن بر دولت

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 175-196

هیبت الله نژندی منش؛ وحید بذّار


2. مسئولیت متصدیان حمل‌ و نقل هوایی در نظام حقوق بین‌الملل

دوره 2، تابستان، پاییز 1397، صفحه 31-53

Mehrdad Mohammadi؛ مهریار داشاب؛ وحیده نجفی


3. جایگاه اخلاق در حقوق بین‌الملل

دوره 2، بهار، بهار 1397، صفحه 259-284

وحید بَذّار