موضوعات = معاهدات مرتبط با حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 7
1. تاثیر ازدواج بر حقوق غیرمالی زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

بهزاد آهنگری؛ حمزه ابروزن؛ هادی بهزادی؛ مهرداد شکرانی


3. پیش‌بینی حق فسخ ضمن عقود وثیقه‌ای

دوره 2، بهار، بهار 1397، صفحه 47-66

جواد پیری


4. اعتبار و آثار شرط منع فرزندآوری در نکاح

دوره 2، بهار، بهار 1397، صفحه 67-98

راضیه حسنخانی؛ فریبا اکبری


5. جایگاه کارشناسی در ادله اثبات دعوا

دوره 2، بهار، بهار 1397، صفحه 159-182

زهره بهرامی؛ علی عارفی


7. مسئولیت مدنی اشخاص دخیل در عملیات تخریب ساختمان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 11-31

بهزاد فرجام؛ مهرداد شکرانی