کلیدواژه‌ها = مبانی فقهی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی رسیدگی افتراقی به جرائم سبز

دوره 2، پاییز، پاییز 1397، صفحه 143-174

امین حاجی وند؛ سیدعلیرضا میرکمالی