کلیدواژه‌ها = نظام حقوق بشر منطقه‌ای
تأملی حقوقی بر نظام آمریکایی حقوق بشر

دوره 2، تابستان، مهر 1397، صفحه 55-73

محمد ستایش پور