نویسنده = ���������� ��������
پیش‌بینی حق فسخ ضمن عقود وثیقه‌ای

دوره 2، بهار، خرداد 1397، صفحه 47-66

جواد پیری