نویسنده = فرشته ابراهیم ابادی
تعداد مقالات: 2
2. حقوق زن در نکاح از دیدگاه شهید ثانی و محقق اردبیلی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 33-69

پژمان برزعلی؛ نادر مختاری افراکتی؛ فرشته ابراهیم ابادی