نویسنده = �������������� ������������
تاثیر ازدواج بر حقوق غیرمالی زوجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1397

بهزاد آهنگری؛ حمزه ابروزن؛ هادی بهزادی؛ مهرداد شکرانی


مسئولیت مدنی اشخاص دخیل در عملیات تخریب ساختمان

دوره 1، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 11-31

بهزاد فرجام؛ مهرداد شکرانی