نویسنده = �������������� ��������
جهانی‌شدن و پیامدهای آن بر دولت

دوره 2، پاییز، آبان 1397، صفحه 175-196

هیبت الله نژندی منش؛ وحید بذّار


جایگاه اخلاق در حقوق بین‌الملل

دوره 2، بهار، خرداد 1397، صفحه 259-284

وحید بَذّار